50 år och attraktiv på arbetsmarknaden!

NystartTill min glädje får jag vatten på min kvarn när jag läser artikeln av Linus Jonkman där han skriver att statistiken visar att fler och fler 50+ får arbete. Nyanställningarna av personer runt 50 år är idag 40%. En undersökning av tyska arbetsministeriet visar att vi är som mest produktiva och attraktiva på arbetsmarknaden mellan 45-49 år! Statistiken visar att det är högst möjligt att få nytt arbete när vi är runt 50 år unga trots vår ungdomsfixerade kultur.

Hitta rätt arbetsgivare!

 • Det blir ofta som du tror så var noga med vad du tror på!
 • Hitta fakta och olika synvinklar innan du bestämmer dig för vad du ska ha som din sanning som sen styr dig.
 • Ändra attityden till ålder! Sätt dina starka sidor och din ålder i fokus, vilka fördelar har du?
 • Träna på att försätta dig i ett positivt tillstånd – hämta upp en härlig känsla trots frustrerande situation just nu.
 • Träna din SMAK (självbild, motivation, attityd samt känsla)

Allt detta kan du uppnå med Mentors Självcoachingsprogram!

Det vi tror på tenderar att bli sant, vi väljer den information som stämmer med det vi tror på. Vår hjärna bombarderas av 40 000 intryck/sekund och sållar friskt bland dessa så att det passar in i vår ”värld”.  Skapa en ny målbild där du som 50+ är attraktiv på arbetsmarknaden. Det är en process att ändra sin övertygelse och leva den, i synnerhet när den allmänna ”sanningen” säger motsatsen. Med en övertygelse om att du är attraktiv på arbetsmarknaden när du passerat 50-strecket kommer du ha mycket större möjligheter att hitta de arbetsgivare som vill anställa dig och ser dig som en tillgång.

Cert. Mental Coach, Christina Tunestål
christina.tunestal@mentorab.se

 

Tips från coachen: 3 frågor som hjälper dig hitta dina styrkor!

 • Vad är det som är utmärkande för just DIG?
 • Vad gör du som är bra, som du ska fortsätta med (och gärna göra ännu mera)?
 • Vad kan du förbättra eller utveckla hos dig själv?

Be några personer i din omgivning, familj, vänner, grannar etc. att med 3 ord beskriva vad de förknippar dig med. Samla på orden du får och känn efter om du tycker de stämmer överrens med den du vill vara. Fråga gärna lite djupare om någon till exempel säger du är snäll, på vilket sätt märks det? När då?

Gör även detta med dig själv, välj ut minst 3 ord som beskriver dig som du är/vill vara. Svaren på frågorna ger dig väldigt bra information, som verkligen kan hjälpa dig att utvecklas. Vem vill du vara och vad vill du sända ut för signaler?

Att bli medveten om sig själv är det första steget till förändring, då har du så att säga ditt nuläge klart för dig! Därefter kan du fundera ut hur du vill må och fungera istället, och då är vi plötsligt framme vid ditt önskade läge. Det är du som spelar huvudrollen i ditt liv, och faktiskt är det också du som får skriva manuset samt regissera det hela!

Att ta reda på svaren på ovanstående frågor är ett sätt att bekräfta sig själv. Vi behöver alla få feedback (återkoppling) på det vi gör, annars har vi ju ingen aning om ifall det vi gör är bra eller inte. Feedback ska inte förväxlas med kritik. Syftet med feedback är alltid att hjälpa någon till insikt och utveckling, alltså ett väldigt gott syfte! Ger man dessutom feedbacken i rätt ögonblick, med värme och välmening, så är det bekräftelse när den är som bäst. Det du kan göra redan idag är att ge dig själv bekräftelse. Då blir du din egen bästa ”coach”! Lycka till!

 

Tänk säkert och sikta högt!

Vi har alla hört det; ”Tänk positivt!” Men ibland kan det kännas svårt, särskilt när man befinner sig utanför arbetsmarknaden och dagligen läser i media om nedskärningar. Hur gör man när det känns svårt att ”tänka positivt”?

Inom den mentala träningen (som handlar om att träna tankarna) är begreppet ”positivt tänkande” hämtat från engelskans ”positive thinking”. Då ser vi genast något intressant… ordet ”positive” betyder nämligen även ”säker”. Plötsligt får det hela en helt annan innebörd. Att vara säker i tanken betyder ju faktiskt något betydligt mer än att ”bara” vara positiv. Att vara säker handlar mycket om att tro på mig själv och min framtid, att skapa energi i nuet som ska bära mig tryggt framåt mot mina mål.

Därför är den mentala träningen inriktad på att träna upp vissa förmågor; vår självbild och vår målbild. I självbilden ryms alla tankar, känslor och bilder vi har av oss själva, och beroende på hur ”säkra” vi är på oss själva skapar vi sedan bilder av framtiden. Även om du inte är medveten om det, så finns det även i dig en slags inre ”mental bild” av hur du tror livet ska bli för dig. Kanske baserade på känslor av oro, rädsla eller hopplöshet. Det i sin tur skapar spänningar som ofta leder till sämre prestationer, sämre sömn och helt enkelt sämre resultat i livet.

Må och fungera bättre! Så kan vi enkelt sammanfatta syftet med att regelbundet träna sig i att spänna av i kroppen, slappna av i tankarna samt träna upp självbilden. Det handlar om självpåverkan, att leda sig själv på ett bra sätt genom livet. Då sker något av sig självt, en positiv spiral sätts i gång och det blir lättare att tänka säkert och ”positivt”.

Det unika med Mentor Jobbcoaching är att vi fokuserar mycket på mental träning, att lägga en stabil grund som du sedan själv kan fortsätta bygga på i din egen takt. Allt skapas nämligen två gånger. Först i fantasin och därefter i verkligheten!

Två frågor för nystart i karriären 2013!

Vad var det du lovade dig själv för en vecka sedan? Har du bestämt dig för att det här ska bli ditt allra bästa år hittills? Kanske året då du började jobba med det du verkligen brinner för? Eller förverkligade en gammal dröm om eget företag? Oavsett vad just du har för förväntningar på året, så vill jag ge dig två frågor på vägen, som kan hjälpa dig att skapa det år du längtar efter.

Svara på dessa två enkla frågor så är sannolikheten stor att du uppnår det du vill eller uppnår det som är rätt för dig just nu.

1. Vad krävs av dig för att nå dit du vill?
Ett nytt jobb som innebär karriärbyte kan till exempel i sin tur innebär att du behöver flytta eller utbilda dig. Att förverkliga en dröm om att starta eget kan innebära stora risker och mycket obetalt jobb. Hur viktigt är det här målet för dig? Vad det är värt för dig att nå dina mål? Skulle du ångra dig om du väntar för länge?

2. Är du beredd att göra vad som krävs för att nå dit du vill?
Om du inte är beredd att göra vad som krävs. Byt mål! Det är helt ok. Livet handlar om val och konsekvenser av dessa val. Välj till 100 % vad du än väljer. Förbered dig på att göra det som behövs för att nå dit du vill eller välj något annat med mer – för dig just nu – rimliga uppoffringar. Men tänk också på att du kommer att möta hinder på vägen när du gör en stor förändring i ditt liv. Det ingår i resan. Försök att se det som är utmaningar som kommer ge dig den utveckling du behöver.

Gott nytt år!
Ibland kan ett hinder vara övermäktigt och en tankeställare om att man kanske ska göra något annat. Men låt inte ”minsta motståndets lag” bli lagen som styr ditt liv. Bestäm dig för vad du är beredd att göra för att 2013 ska bli året då du verkligen blommar ut på riktigt. Om inte i år, så när? Mycket kan hända på ett år, men också väldigt lite. Nu har du möjligheten att verkligen skapa ett ”gott nytt år”! Lycka till!:)

Daglig peppning i ditt jobbsökande!

När du är arbetssökande lever du i en oviss tid. Du kan ha varit aktiv länge i ditt jobbsökande men inte fått resultat och det börjar bli svårare att hålla fokus på målet. Målet kan vara att få nytt jobb, starta eget företag eller kanske komma in på arbetsmarknaden för första gången. Att börja affirmera dagligen hjälper dig med bl.a. två saker. Dels peppar du dig själv vilket gör att du mår bättre. Dels fokuserar du dagligen på det du vill uppnå vilket underlättar för dig att nå ditt mål.

Affirmationer
Att affirmera innebär att medvetet upprepa positiva ord eller meningar. En affirmation kan vara en medveten eller en omedveten tanke som vi upprepar i vårt sinne. Det sägs att vi har c:a 65 000 tankar varje dag och att de flesta av dem inte är positiva. När du affirmerar medvetet med positiva ord arbetar du med din framtid, du förstärker och bekräftar en önskvärd utveckling av ditt liv.

Välj ut en affirmation – eller skapa dig en egen
Välj en affirmation som du tycker om och tror på. Undvik ord som ”aldrig”, ”inte”, ”måste” eller ”bör”. Koncentrera dig på det resultatet du vill uppnå och inte på det du inte vill uppnå.

Förslag på affirmationer:
”Jag är lugn och avspänd i alla jobbsökarsituationer”
”Jag förtjänar att arbeta med det jag tycker om!”
”Mitt arbete är en glädje och ett nöje”
”Jag är redo för ett nytt jobb”
”Jag ser framemot en lyckad anställningsintervju”

Affirmationer formuleras alltid i nutid och som om de redan vore uppnådda – se det som att affirmationen uttrycker en sanning om dig som väntar på att uppfyllas och behöver näring. Allt skapas två gånger, först i tanken sedan i verkligheten.

Upprepa din affirmation minst tio gånger i följd – uttala eller skriv din affirmation morgon och kväll. Bestäm dig för att din affirmation kommer att bli din verklighet, känn det, tro det, vet det.

Lycka till!

Maria Ohlsson
maria.ohlsson@mentorab.se

Mässor i Malmö och Örebro!

Den här veckan deltar vi i jobbcoachingmässor i Malmö och Örebro!
Passa på att träffa våra certifierade erfarna jobbcoacher i din region.

Malmö
Dag: Onsdag 7 november
Tid: 14.00 -  15.30
Plats: Arbetsförmedlingen Malmö Service, Kungsgatan 6 B

Örebro
Dag: Torsdag 8 november
Tid: 13.00 -  15.00
Plats: Arbetsförmedlingen Örebro, Olaigatan 4

Varmt välkomna!

Bambuns växande

Har du tänkt på att livet går som i en vågrörelse? Upp. Och ner. Vissa perioder i livet är i flow. Episoder där allt flyter på. Vi träffar rätt människor i rätt stund. Partnern är kärleksfull, barnen är glada, chefen är nöjd. Vi känner lycka.

Så förändras det. Partnern är tvär, barnen bråkar och den yrkesroll vi hade finns inte längre. Det kan kännas som om mattan rycktes undan våra fötter. Vad hände?

Vi är i Istima, som betyder livslärande. Det betyder att vi står inför något som utvecklar oss. Men känns inte så när vi är mitt i det. Det är tungt, motigt och du kanske är arg och ledsen.

Vet du hur bambun växer? Först sås ett frö och första året går och inget händer. Ett andra och ett tredje år går och fortfarande inte ett spår av någon gröda. Fjärde året kommer och du kanske börja undra om det har dött. Så det femte året syns skott och på några veckor finns plötsligt tio meterhöga vackra gröna stänger!

Du kanske söker nya möjligheter genom kontakter och genom att sända din ansökan till flera företag du tycker är intressanta. Det kanske känns som att inget händer, men under ytan växer något magnifikt! När vi kan acceptera våra Istimaperioder och lyssna på vad vi ska lära oss utvecklas vi till något fantastiskt, men det kan ta tid.

Vilka är dina viktigaste istima perioder i ditt liv?

Författare:
Maria Ehrling
maria.ehrling@mentorab.se

Vad behöver DU just nu?

Det är en fråga som bara du själv kan besvara. Du har egentligen alla svar inom dig, du är ju experten på dig själv och ditt eget liv. Svaren finns i dina egna tankar, frågan är om du har tankar som hjälper dig eller stjälper dig?

Ofta fastnar vi i gamla invanda tankemönster, tankar om hur vi är, eller inte är, tankar om vad vi kan eller inte kan. Dessa tankar sätter ibland krokben för oss och hindrar oss att se olika vägar och möjligheter. Hindrar oss till och med från att ens drömma våra drömmar ibland.

Eftersom alla är unika så behöver vi kunna möta upp på många områden inom jobbcoachning, till exempel:

 • Dina behov – vad vill just du ha hjälp med nu?
 • Hitta dina styrkor och drivkrafter.
 • CV – ett levande dokument som ska beskriva dig på ett rättvist sätt.
 • Intervjuträning. Övning ger färdighet!
 • Personlig utveckling för dig som vill lära mera om dig själv.

Några av de viktigaste bitarna som vi kan hjälpa till med i vår jobbcoachning är just att förändra tankar som blockerar oss och hindrar oss i vår utveckling som människor. Det unika med våra coacher är att vi är mentala tränare, med stora kunskaper om tankarnas kraft. Vi tror att hela människan behöver få finnas med för att en bestående utveckling ska kunna ske.

Detta sätt att se på jobbcoachning ur ett helhetsperspektiv kräver mod och ansvar, att våga titta lite djupare och bredare på begreppet utveckling. Därför utgår vi alltid från frågan: Vad behöver DU just nu? Dina egna unika behov ligger som grund och startläge. Oavsett vem du varit eller vem du är, så är vi intresserade av vem du vill bli! Oavsett ditt nuläge i livet så är det ditt önskade läge vi fokuserar på. Där finns din framtid!

Författare:
Marina Schytt
marina.schytt@mentorab.se

Så blir du en vinnare i lågkonjunkturen!

Kan avveckling innebära möjligheter och utveckling? Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt.  Många jobb som vi tidigare ansett som ”säkra” har helt försvunnit.  Det märks bland annat på många industrier där varslen duggar tätt och konkurrensen från vår omvärld blir allt större.

Så vad kan du göra för att skapa möjligheter i dessa förändringar? Här är tre enkla tips:

1. Nätverka
Arbetslivserfarenhet är en fördel, utbildning likaså, men räcker det? Ofta räcker det inte att ha ”rätt” CV för jobbet på dagens arbetsmarknad. Arbetsgivaren söker efter ”rätt” person mer än rätt utbildning och erfarenhet. Därför är det viktigt att tänka på hur man marknadsför sig själv.  Eftersom de flesta anställningar sker genom kontakter är det bra att nätverka, men välj sammanhang som intresserar dig, och var dig själv!

2. Prova nya tankebanor
Inventera dig själv, vad har du för styrkor? Vad kan just du bidra med till ett företag? ”Måste” du jobba åt någon annan? Finns det något du brinner för extra mycket? Är det något du kan använda dig av, t.ex. starta eget?  Vilka inom ditt nätverk kan du samarbeta med?

3. Ha koll på framtidsyrken
Nya yrken kommer, andra försvinner.  En femtedel av arbetskraften byter bransch vart femte år. Få arbetar i ett yrke som exakt motsvarar den utbildning man har. Om du klickar på länken här nedan så kan du navigera dig till yrken med goda framtidsutsikter och se var i Sverige det är lättast att få jobb inom olika yrken: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html 

På det här sättet kan du ta tillvara de stora möjligheter som alla stora förändringar innebär. Alla förändringar inte nödvändigtvis innebära försämringar utan kan istället ofta innebära nya utmaningar och ett växande. Med rätt attityd och vilja så kommer du att med tillförsikt kunna ta dig an den nya arbetsmarknadens villkor!

Björn Granlund
bjorn@mentorab.se